Results
List of Successful Students – 2013
Sr. no. Name Surname AIR
1 Deven Diwakar 137
2 Yash Bhalgat 155
3 Prafulla Dhariwal 165
4 Raj Dandekar 568
5 Unmesh Phadke 621
6 Yash Dixit 696
7 Akhilesh Gandhi 877
8 Shounak Bhogale 881
9 Varun Kulkarni 897
10 Varun Kelkar 1791
11 Shaunak Thakar 2049
12 Rajat Dandekar 2055
13 Anup Borade 2312
SC-28
14 Kapil   Phatak 3168
15   Susmit Mulay 3200
16 Maunik Desai 3421
17 Hemant Chinchore 3441
18 Ojas Joshi 3459
19 Swanand Pawar 3499
20 Akshay Bapat 3644
21 Yash Deshmukh 4447
22 Ritvik Vipra 4988
23 Akshay Honrao 5111
24 Rhushikesh Phadke 5730
25 Saurabh Kadam 5855
26 Mukul Yambal 6746
27 Aditya Boob 7091
28 Kaustubh Khare 7329
29 Mrunal Narkar 7584
30 Parva Thole 8189
31 Amey Mulay 8203
32 Hrushikesh Datar 8235
33 Mandar Kamalaskar 8353
OBC(NCL)-1325
34 Neel Jambhekar 8635
35 Anuja Golechha 8766
36 Kaustubh Pawaskar 8826
37 Aishwarya Rajguru 9171
38 Tanvi Jadhav 9173
39 Shubham Maheshwari 9815
40 Rahul Phatak 9986
41 Mandar Pradhan 12053
42 Utsav Mundada 12524
43   Maithilee Kulkarni 13878
44 Prathamesh Barshiikar 13930:
OBC-2475
45 Amogh Manthalkar 14743
46 Manas Kopar 14799
47 Sneha Madle 14867
48 Eeshani Godbole 15653