IIT JEE 2013 Results

« Back To Results Page

49 students selected out of 110 appeared. All first attempt students

P4050063
Deven Diwakar
AIR 137
P5110054
Yash Bhalgat
AIR 155
P4050079
Prafulla Dhariwal
AIR 165
P4050077
Raj Dandekar
AIR 568
P4050061
Unmesh Phadke
AIR 621
P4050076
Yash Dixit
AIR696
P4050100
Akhilesh Gandhi
AIR 877
Shounak_Bhogale
Shaunak Bhogale
AIR881
P5110052
Varun Kulkarni
AIR 897
P4050051
Varun Kelkar
AIR 1791
P5110042
Shaunak Thakar
AIR 2049
P4050075
Rajat Dandekar
AIR 2055
Anup Borade
AIR 2312
P5100026
Kapil Phatak
AIR 3168
P4050013
Susmit Mulay
AIR 3200
P5100032
Maulik Desai
AIR 3421
P5100025
Hemant Chinchore
AIR 3441
P4050020
Ojas Joshi
AIR 3459
P5110049
Swanand Pawar
AIR 3499
P5100017
Akshay Bapat
AIR 3644
P4050095
Yash Deshmukh
AIR 4447
P4050074
Ritvik Vipra
AIR 4988
P4050068
Akshay Honrao
AIR 5111
P4050017
Akshay Velankar
AIR 5500
P4050023
Rhushikesh Phadke
AIR 5730
P5110041
Saurabh Kadam
AIR 5855
P5110053
Mukul Yambal
AIR 6746
P4050059
Aditya Boob
AIR 7091
P4050099
Kaustubh Khare
AIR 7329
P5100033
Mrunal Narkar
AIR 7584
P5100035
Parva Thole
AIR 8189
P4050092
Ameya Mulay
AIR 8203
P4050089
Hrushikesh Datar
AIR 8235
P5100030
Mandar Kamalskar
AIR 8353
P4050067
Neel Jambhekar
Air 8635
P4050055
Anuja Golecha
AIR 8766
P5100027
Kaustubh Pawaskar
AIR 8826
P4050037
Aishwarya Rajgiru
AIR 9171
P4050054
Tanvi Jadhav
AIR 9173
P4050060
Shubham Maheshwari
AIR 9815
P4050072
Rahul Phatak
AIR 9986
P5100031
Mandar Pradhan
AIR 12053
P5110051
Utsav Mundada
AIR 12524
P4050082
Maithilee Kulkarni
AIR 13878
P4050064
Prathamesh Barshikar
AIR 13930
P5100022
Amogh Manthalkar
AIR 14743
P5100029
Manas Kopar
AIR 14799
P5110045
Sneha Madle
AIR 14867
Eishani
Eeshani Godbole
AIR 15653