IIT JEE 2012 Results

« Back To Results Page

79 students were enrolled in our 2010-2012 batch.
Following 51 students have secured ranks.
All these are first attempt students.

1
Charuhas Shiveshwarkar
9604004987
AIR 179
2
Chirag Gupta
9325668974
AIR 242
3
Anurag Shirolkar
9730033780
AIR 290
4
Rahul Gulve
9423550797
AIR 325
5
Ameya Panse
8956595987
AIR 341
6
Siddharth Waghchaure
9766415966
AIR 592
7
Aditya Deshmukh
9420694076
AIR 599
8
Chinmay Purandare
9422620818
AIR 698
9
Saurabh Badhane
9921271344
AIR 744
10
Rohan Gandhi
8149447999
AIR 865
11
Ankit Mahajan
9420092304
AIR 931
12
Nikhil Patil
9420664813
AIR 1094
13
Ajitesh Singh
7588070478
AIR1105
14
Neeraja Abhyankar
9763421365
AIR1117
15
Atharv Deokule
8087164938
AIR1310
16
Kaustubh Wagh
9623116749
AIR1615
17
Ajinkya Shejul
9420731451
AIR1770
18
Purvita Ochiramani
9420384830
AIR2176
19
Abhishek Kale
NA
AIR2259
20
Ketan Katkar
9850430158
AIR2302
21
Neeraj Gadkari
9822081202
AIR2628
22
Rajas Mhaskar
9822050647
AIR2748
23
Akshay Jha
9860311908
AIR3152
24
Omkar Mohite
9730455059
AIR3986
25
Ishan Jajoo
9422881258
AIR4222
26
Sohil Savala
9764355427
AIR4249
27
Rucha Panchabhai
9730502880
AIR4499
28
Akshay Desinge
9764807599
AIR4553
29
Vikrant Jadhav
9423183391
AIR4569
30
Digvijay Ingle
8806358940
AIR4676
31
Aditya Joshi
8087683803
AIR5639
32
Sushant Kolhe
9423733728
AIR6306
33
Sanskriti Dawle
9975789142
AIR6353
34
Abhishek Joshi
9822657381
AIR6668
35
Shubham Patil
9766612316
AIR6776
36
Shilpa Vijay
9860383390
AIR6901
37
Revanth Kaza
9011055700
AIR7222
38
Arjun Ekbote
8743361478
AIR8060
39
Ajinkya Bhole
9405108069
AIR8144
40
Amit Sharma
9762742157
AIR8466
41
Varun Kumthekar
8149388822
AIR8816
42
Shoubhik Ghosh
9822062410
AIR8880
43
Eeshan Dhekane
9764094202
AIR9656
44
Harshvardhan Jog
9420860349
AIR11360
45
Rohan Phadke
9730755222
AIR11381
46
Anish Paranjape
9049460575
AIR13659
47
Soham Patkar
NA
AIR13979
48
Dnyanesh Kulkarni
9657855075
AIR14214
49
Pranjali Jagtap
9404657342
AIR14315
50
Niket Jakhotiya
9405151911
AIR16194
51
Adwait Mathkari
9011957283
AIR16482